Είμαστε υποχρεωμένοι να επιλέξουμε πηγές ηλεκτρικής ενέργειας    
 

         Ποιό περιβάλλον προτιμάτε;

        Διαλέξτε !