ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

1η  Εργ. Άσκηση Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης  ή ανάλογη  δραστηριότητα. 

Εργαστηριακή δραστηριότητα. Εργαστηριακή άσκηση 2.
Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης (2α) με χαρτοταινία και Multilog.

Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο με τη χρήση του Μultilog ή την κλασική μέθοδο (Εργ. άσκηση7).

Να γίνει η Εργ. Ασκ. 9. Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος.

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ -ΓΕΝ

Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνουν οι δύο εργαστηριακές ασκήσεις:
α) Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος DC με πηγή και ωμικό καταναλωτή (2) 
β) Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (3).

Εργαστηριακή δραστηριότητα
Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.


ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ -ΚΑΤ

Εργαστηριακή δραστηριότητα
Πειραματική επιβεβαίωση του γενικού νόμου των ιδανικών αερίων  (Εργαστηριακή άσκηση 1).

Εργαστηριακή δραστηριότητα
Γνωριμία με τον παλμογράφο: Επίδειξη φαινομένου επαγωγής. Να  γίνει η επίδειξη με τη χρήση του Παλμογράφου. Να γίνει με τα κλασικά όργανα  και με το Multilog.
Παρατήρηση
Να γίνει αναφορά ποιοτικά στην αρχή λειτουργίας του παλμογράφου.

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
1η Εργαστηριακή άσκηση
Μετά το Κεφάλαιο 2 να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Εργαστηριακό οδηγό το πείραμα 3 «Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων» (σελ. 37-40 του Εργαστηριακού Οδηγού).

2η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 3 να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Εργαστηριακό Οδηγό το πείραμα 6 «Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων» (σελ. 52-58 του Εργαστηριακού Οδηγού).

3η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 4 να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Εργαστηριακό οδηγό το πείραμα 7 «Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης - Αραίωση διαλυμάτων» (σελ. 59-62 του Εργαστηριακού Οδηγού).

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ -ΓΕΝ

1η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 3 να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραμα 1 «Παρασκευή και οξείδωση αιθανόλης» (σελ. 29-35 του Εργαστηριακού Οδηγού).

2η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 4 να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραμα 3, «Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων» (σελ. 41-44 του Εργαστηριακού Οδηγού).

3η Εργαστηριακή άσκηση:
Να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραμα 6 «Παρασκευή σαπουνιού» (σελ. 53-56 του Εργαστηριακού Οδηγού).

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ -ΚΑΤ

1η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 2 να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραμα 1, «Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης» (σελ. 33-37 του Εργαστηριακού Οδηγού).

2η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 3 να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραμα 2, «Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν» (σελ. 38-43 του Εργαστηριακού Οδηγού).

3η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 5 να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραμα 5, «Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής» (σελ. 57-60 του Εργαστηριακού Οδηγού).


ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ -ΕΠΙΛ

1η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 5 να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραμα 6, «Ηλεκτρόλυση διαλύματος ηλεκτρολη» (σελ. 61-66 του Εργαστηριακού Οδηγού).

2η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 6 να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραμα 7, «Επιμετάλλωση» (σελ. 67-70 του Εργαστηριακού Οδηγού).