ΕΚΦΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΤΑΞΗ : Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΡΓ. ΑΣΚΗΣΗ :   10. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ:

ΣΤΟΧΟΙ
1.Πειραματικός προσδιορισμός «μηδέν και εκατό» σε θερμόμετρο οινοπνεύματος
2.Κατασκευή κλίμακας θερμοκρασίας Κελσίου
3.Μέτρηση θερμοκρασίας ενός σώματος με το κατασκευασθέν θερμόμετρο
4.Σύγκριση κλίμακας που κατασκεύασα με αυτήν άλλου θερμομέτρου
ΥΛΙΚΑ
Θερμόμετρο (-10..110 οC), ηλεκτρική εστία, δοχείο ζέσεως, ορθοστάτης, τριμμένος πάγος

ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Τοποθετώ το δοχείο ζέσεως στην εστία, κρεμώ το θερμόμετρο από τον ορθοστάτη - ώστε το δοχείο με το υγρό που διαστέλλεται να βρίσκεται εντός του νερού του δοχείου ζέσεως.
2. Στο δοχείο ζέσεως τοποθετώ τριμμένο πάγο - ώστε να συνυπάρχει υγρό και πάγος
3. Περιμένω ώστε να σταθεροποιηθεί η στήλη του οινοπνεύματος του θερμομέτρου. Τότε σημειώνω την ένδειξη 0 με μαρκαδόρο - στο γυάλινο περίβλημα του θερμομέτρου.
4. Θέτω σε λειτουργία την εστία θέρμανσης μέχρι το υγρό να βράσει. Σημειώνω ως νέα ένδειξη το 100.
5. Χωρίζω το διάστημα μεταξύ 0 και 100 σε 10 ίσα μέρη και κάθε ένα επίσης σε 10 ή 5 μέρη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Οι θέσεις του μηδενός και του εκατό της κλίμακας που κατασκεύασες ταυτίζονται με αυτές του θερμομέτρου; Αν όχι αυτό οφείλεται :
Α. Σε πειραματικό σφάλμα
Β. Το νερό που χρησιμοποίησα δεν είναι απεσταγμένο
Γ. Η ατμοσφαιρική πίεση δεν ήταν 1atm
Δ. Η κατασκευή του θερμομέτρου είναι λάθος
2. Πως θα επεκτείνεις την κλίμακα που κατασκεύασες ώστε να μετράς θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 100 και μικρότερες από μηδέν;