ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α ΤΑΞΗ ΑΡ.ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1 Α΄ λυκ 1 Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης
2 Α΄ λυκ Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης  - αισθητήρες - χρονομετρητής
3 Α΄ λυκ 7 Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο  με τη χρήση του Μultilog  ή την κλασσική  μέθοδο
4 Α΄ λυκ 9 Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη  πτώση σώματος
5 Β΄ λυκ/γ 2 Ενεργ/κή μελέτη των στοιχείων απλού ηλ/κού κυκλ/τος DC με πηγή, ωμικό  κατ/τή και κινητήρα 
6 Β΄ λυκ/γ 3 Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή
7 Β΄ λυκ/γ 5 Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς
8 Β΄ λυκ/κ 1 Πειραματική επιβεβαίωση του γενικού νόμου των ιδανικών αερίων
9 Β΄ λυκ/κ 6 Γνωριμία με τον παλμογράφο- Πειρ. 1 : Επίδειξη φαινομένου επαγωγής
10 Β΄ λυκ/κ 6.1 Φαινόμενο επαγωγής με τη χρήση του Μultilab  ή την κλασσική μέθοδο
11 Γ΄ λυκ/γ 1 Παρατήρηση συνεχών-γραμμικών φασμάτων
12 Γ΄ λυκ/κ 1 Απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του Μultilab (όπου υπάρχει)
13 Γ΄ λυκ/κ 4 Προσδιορισμός της ροπής αδρανείας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο
  ΕΠΑΛ Α΄και Β΄ τάξη οι ασκήσεις είναι ίδιες με αυτές του Γενικού Λυκείου