Φυτικοί ιστοί από γεράνι
1.γεράνι

1.γεράνι

γεράνι-αγωγόςιστός απότομή βλαστού 10χ

γεράνι-αγωγόςιστός απότομή βλαστού 10χ

γεράνι-ανθήρας,γυρεόκοκκοι 40χ

γεράνι-ανθήρας,γυρεόκοκκοι 40χ

γεράνι-γυρεόκοκκοι100χ

γεράνι-γυρεόκοκκοι100χ

γεράνι-γυρεόκοκκοι 400χ

γεράνι-γυρεόκοκκοι 400χ

γεράνι-στίγμα,στύλος 40χ

γεράνι-στίγμα,στύλος 40χ

7.gerani

7.gerani

γεράνι-στίγμα,τριχίδια με κολλώδη ουσία 100χ

γεράνι-στίγμα,τριχίδια με κολλώδη ουσία 100χ