Επιδερμικά και καταφρακτικά κύτταρα
επιδερμικά- καταφρακτικά κύτταρα φύλλου κρεμμυδιού 40χ

επιδερμικά- καταφρακτικά κύτταρα φύλλου κρεμμυδιού 40χ

επιδερμικά- καταφρακτικά κύτταρα φύλλου κρεμμυδιού 100χ

επιδερμικά- καταφρακτικά κύτταρα φύλλου κρεμμυδιού 100χ

επιδερμικά- καταφρακτικά κύτταρα φύλλου κρεμμυδιού 100χ

επιδερμικά- καταφρακτικά κύτταρα φύλλου κρεμμυδιού 100χ

επιδερμικά- καταφρακτικά κύτταρα φύλλου κρεμμυδιού 1000χ

επιδερμικά- καταφρακτικά κύτταρα φύλλου κρεμμυδιού 1000χ

επιδερμικά- καταφρακτικά κύτταρα φύλλου μαρουλιού 100χ

επιδερμικά- καταφρακτικά κύτταρα φύλλου μαρουλιού 100χ

επιδερμικά- καταφρακτικά κύτταρα φύλλου μαρουλιού 400χ

επιδερμικά- καταφρακτικά κύτταρα φύλλου μαρουλιού 400χ

στομάτιο κλειστό οι χλωροπλάστες είναι διακριτοί

στομάτιο κλειστό οι χλωροπλάστες είναι διακριτοί