Φάσεις μίτωσης από ακρόριζα κρεμμυδιού(μόνιμο παρασκεύασμα)
Πρόφαση 1000x

Πρόφαση 1000x

Μετάφαση 1000x

Μετάφαση 1000x

Ανάφαση 1000x

Ανάφαση 1000x

Τελόφαση 1000x

Τελόφαση 1000x

Μεσόφαση 1000x

Μεσόφαση 1000x

Ποιές φάσεις διακρίνετε?

Ποιές φάσεις διακρίνετε?