Φυτικοί ιστοί οξαλίδας
Οξαλίδα

Οξαλίδα

στήμονες 40x

στήμονες 40x

στήμονες  100x

στήμονες 100x

γυρεόκοκκοι 400x

γυρεόκοκκοι 400x

Πασσαλώδες παρέγχυμα 100x

Πασσαλώδες παρέγχυμα 100x

Πασσαλώδες παρέγχυμα 400x

Πασσαλώδες παρέγχυμα 400x

Πασσαλώδες παρέγχυμα 400x

Πασσαλώδες παρέγχυμα 400x

Επιδερμικά-καταφρακτικά 100x

Επιδερμικά-καταφρακτικά 100x

Επιδερμικά-καταφρακτικά 400x

Επιδερμικά-καταφρακτικά 400x