Φυτικοί ιστοί από σκυλάκι
σκυλάκι άνθος

σκυλάκι άνθος

σκυλάκι- εγκάρσια τομή ωοθήκης- 40χ

σκυλάκι- εγκάρσια τομή ωοθήκης- 40χ

σκυλάκι- εγκάρσια τομή ωοθήκης- 100χ

σκυλάκι- εγκάρσια τομή ωοθήκης- 100χ

σκυλάκι-ανθήρας 40χ

σκυλάκι-ανθήρας 40χ

σκυλάκι-ανθήρας 100χ

σκυλάκι-ανθήρας 100χ

σκυλάκι-γυρεόκοκκοι 400χ

σκυλάκι-γυρεόκοκκοι 400χ