ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α ΤΑΞΗ ΑΡ.ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1 Α΄ λυκ 3 Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων
2 Α΄ λυκ 6 Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων
3 Α΄ λυκ 7 Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση διαλυμάτων
4 Β΄ λυκ/γ 1 Παρασκευή και οξείδωση αιθανόλης
5 Β΄ λυκ/γ 3 Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων
6 Β΄ λυκ/γ 6 Παρασκευή σάπωνα
7 Β΄ λυκ/κ 1 Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης
8 Β΄ λυκ/κ 2 Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν
9 Β΄ λυκ/κ 5 Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής
10 Β΄ λυκ/ε 6 Ηλεκτρόλυση διαλύματος ηλεκτρολύτη
11 Γ΄ λυκ/ε 7 Επιμετάλλωση
12 Γ΄ λυκ/κ 1 Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων
13 Γ΄ λυκ/κ 2 Υπολογισμός της περ/τας του ξιδιού σε οξικό οξύ με χρήση του Multilog  ή  την κλασσική μέθοδο
  ΕΠΑΛ Α΄και Β΄ τάξη οι ασκήσεις είναι ίδιες με αυτές του Γενικού Λυκείου