ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1 Άτομο  - κατασκευή
2 Διαλύματα  - Ph
3 Οργανική Χημεία - Ονοματολογία
4 Οργανική Χημεία - Ισομέρεια