ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

   1.Το εργαστήριο απόντος του καθηγητή είναι ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ και ΑΔΕΙΟ

   2.Στο εργαστήριο πρώτος μπαίνει και τελευταίος βγαίνει ο καθηγητής

   3.Οι ομάδες και οι θέσεις των μαθητών είναι πάντα προκαθορισμένες

   4.Οι μαθητές δεν αγγίζουν τίποτα, πριν δώσει εντολή ο καθηγητής

   5.Για κάθε άσκηση ο καθηγητής πρέπει να έχει χρονοδιάγραμμα ενεργειών
      που πρέπει να γίνουν από αυτόν ή τους μαθητές

   6.Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ στις εντολές του καθηγητή, δημιουργεί
      συνθήκες ασφάλειας και είναι ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ για την επάρκεια
      του διδακτικού χρόνου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μιά πρόταση για ένα λειτουργικό εργαστήριο με ελάχιστο κόστος και μέγιστη χωρητικότητα. Είναι το ΕΚΦΕ Λακωνίας. Η επόμενη επιλογή
"σχέδιο εργαστηρίου"