ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

    1. Το μάθημα γίνεται πάντα στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών ( ή σε μόνιμη

        αίθουσα Φυσικής )

    2. Σε αυτό είναι μόνιμα εγκατεστημένος βιντεοπροβολέας (κρέμεται από οροφή) 
 
         και συνδεδεμένος με Η/Υ

    3. Υλικά παρουσίασης: Παρουσίαση p.point , προσομοιώσεις, εργαστηριακή
      
         άσκηση

    4. Κριτήριο χρήσης λογισμικού ή προσομοίωσης: Η ποιο εύκολη πρόσληψη
  
        γνώσης από τους μαθητές

    * Εφόσον έχεις δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής ιστοσελίδας προχωράς στο

       επόμενο βήμα.

                                    ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ

    5. Στην ιστοσελίδα σου έχεις αναρτήσει ερωτήσεις / ασκήσεις επί του μαθήματος

    6. Οι μαθητές στέλνουν στο email σου τις απαντήσεις (οι μαθητές που δεν έχουν

       email χρησιμοποιούν τον Η/Υ, φίλου τους)