επιθηλιακά κύτταρα στοματικής κοιλότητας 40χ

επιθηλιακά κύτταρα στοματικής κοιλότητας 40χ

επιθηλιακά κύτταρα στοματικής κοιλότητας 100χ

επιθηλιακά κύτταρα στοματικής κοιλότητας 100χ

επιθηλιακά κύτταρα στοματικής κοιλότητας 400χ

επιθηλιακά κύτταρα στοματικής κοιλότητας 400χ

επιθηλιακά κύτταρα στοματικής κοιλότητας 400χ

επιθηλιακά κύτταρα στοματικής κοιλότητας 400χ

επιθηλιακά κύτταρα στοματικής κοιλότητας 400χ

επιθηλιακά κύτταρα στοματικής κοιλότητας 400χ

επιθηλιακά κύτταρα στοματικής κοιλότητας 1000χ

επιθηλιακά κύτταρα στοματικής κοιλότητας 1000χ

λευκό αιμοσφαίριο ανάμεσα σε ερυθρά 400χ

λευκό αιμοσφαίριο ανάμεσα σε ερυθρά 400χ

λευκό αιμοσφαίριο ανάμεσα σε ερυθρά 400χ

λευκό αιμοσφαίριο ανάμεσα σε ερυθρά 400χ

Φωτό από 1 - 6 :  επιθηλιακά κύτταρα στοματικής κοιλότητας
Φωτό από 7 - 8 :  λευκό αιμοσφαίριο ανάμεσα σε ερυθρά
(μόνιμο παρασκεύασμα)