Δραστηριότητες ΕΚΦΕ Λακωνίας Σχ. Έτος: 2012 - 13
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Οι συναντήσεις στη Σπάρτη θα γίνονται στο ΕΚΦΕ (στεγάζεται στο ΕΠΑΛ Σπάρτης)
- Οι συναντήσεις στους Μολάους θα γίνονται στο Εργαστήριο Φυσικής του Λυκείου Μολάων
- Ο χρόνος θα είναι από 11 π.μ. μέχρι 1.30 μ.μ.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
1. Στην ιστοσελίδα από το μενού “ανακοινώσεις” και την αναρτημένη πρόσκληση, ενημερώνεστε για τις ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν (επιλέγετe "κατεβάζω αρχεία" όταν θέλετε να εκτυπώσετε την πρόσκληση)
2. Από το μενού “εργαστήριο” επιλέγετε ανάλογα ( φυσική ή χημεία ή βιολογία και γυμνάσιο ή λύκειο )
3. Στην αντίστοιχη άσκηση κατεβάζετε το υπάρχων εκπαιδευτικό υλικό.
4. Στις συναντήσεις μας να έχετε μαζί σας τυπωμένο το απαιτούμενο φύλλο εργασίας (προς μαθητές) ή ότι άλλο κρίνετε σκόπιμο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Ακόμα και όταν η πρόσκληση απευθύνεται σε γυμνάσια ΔΥΝΑΝΤΑΙ (εφόσον τους ενδιαφέρει το θέμα) να προσέρχονται και καθηγητές λυκείου και αντίστροφα.

Α/Α ΤΟΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜ / ΝΙΑ ΘΕΜΑ
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14