1. Δραστηριότητες ΕΚΦΕ Λακωνίας Σχ. Έτος: 2012 - 13

Οι συναντήσεις εκπαίδευσης των καθηγητών στις εργαστηριακές ασκήσεις θα γίνονται πάντα ημέρα Πέμπτη ώρα: 11 π.μ. έως 1.30 μ.μ.
στη Σπάρτη ή τους Μολάους

Σπάρτη :  ΕΚΦΕ  ( ΕΠΑΛ Σπάρτης )

Μολάοι : Εργαστήριο ΦΕ Λυκείου Μολάων

Έναρξη :  Σπάρτη (                ) / Μολάοι (                  )

ΘΕΜΑ :