Τι εστί "Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών "

 
- Διαρκές επιμορφωτικό κέντρο για τους καθηγητές Φυσικών Επιστημών
   
     -Κέντρο τεχνικής στήριξης για την πραγματοποίηση εργαστηριακών
      ασκήσεων στα σχολεία και επαναφορά των μαθημάτων των φυσικών
      επιστημών στο φυσικό τους χώρο, το εργαστήριο
 
    - Κέντρο  διανομής εποπτικών μέσων στα σχολεία

    - Πηγή ενημέρωσης και χώρος πρακτικής άσκησης σε πειραματικές
      δραστηριότητες,

    - Τόπος συνάντησης των καθηγητών φυσικών επιστημών

    - Πρότυπο - δείγμα οργάνωσης εργαστηρίου φυσικών επιστημών