Α/Α ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
applets: προσομοιώσεις πειραμάτων χημείας ( 1,5 Mb )
Crocodile : λογισμικά με προσομοιώσεις (φυσικής - χημείας) / το "crocodile elem" εγκατάσταση του αρχείου Elem ( 100 Mb )
Edison : δημιουργώ προσομοιώσεις πειραμάτων ηλεκτρισμού ( ηλεκτρικά κυκλώματα ) ( 49 Mb )
Όραση : προσομοιώσεις σχετικές με την όραση  ( 4 Mb )
Interactive physics (ip) : το καλύτερο λογισμικό φυσικής ( 37 Mb )
Φυσική - go : φυσική επιπέδου γυμνασίου ( όχι εγκατάσταση - τρέχει από το αρχείο "go") ( 5 Mb )
Μάθημα : φυσική επιπέδου γυμνασίου ( εγκατάσταση ) ( 37 Mb )
Modellus 4.5 : φυσικές επιστήμες ( εγκατάσταση ) - (8 Mb ) - νέο
Multilab : Αισθητήρες - σύστημα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης (208Mb)
10χ
ChemLab : δημιουργώ εικονικά πειράματα χημείας ( 9 Mb )
11χ
Irydium : δημιουργώ προσομοιώσεις πειραμάτων χημείας ( 50 Mb )
12χ
Χημεία λυκείου : θεωρία και πειράματα χημείας ( 79 Mb )