ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Α/Α ΤΑΞΗ ΑΡ.ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1 Β΄ γυμ 1 Μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου
2 Β΄ γυμ 2 Μέτρηση βάρους, μάζας, πυκνότητας
3 Β΄ γυμ 4 Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης
4 Β΄ γυμ 7 Νόμος Hooke
5 Β΄ γυμ 9 Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη
6 Β΄ γυμ 10 Βαθμονόμηση θερμομέτρου
7 Β΄ γυμ 12 Βρασμός
8 Γ΄ γυμ 1 Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις
9 Γ΄ γυμ 2 Ο Νόμος του Ohm
10 Γ΄ γυμ 4 Σύνδεση αντιστατών σε σειρά 
11 Γ΄ γυμ 5 Σύνδεση αντιστατών παράλληλα
12 Γ΄ γυμ 6 Διακοπή και βραχυκύκλωμα
13 Γ΄ γυμ 7 Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς
14 Γ΄ γυμ 9 Μελέτη κυμάτων (συμπλήρωση όχι υποκατάσταση βιβλίου)
15 Γ΄ γυμ 12 Διάθλαση
16 Γ΄ γυμ 13 Συγκλίνοντες φακοί