ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1 Οδηγίες μικροσκόπησης
2 Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων
επιδερμικά κρεμμυδιού - αμυλοπλάστες - καταφρακτικά
3 Μικροσκοπική παρατήρηση ζωϊκών κυττάρων
4 Μικροσκοπική παρατήρηση σπερματοθηκών ποντικιού
5 Μικροσκοπική παρατήρηση ωοθηκών γάτας
6 Φόσεις μίτωσης από ακρόριζα κρεμμυδιού
7 Η μεταφορά ουσιών στα φυτά
8 Ανίχνευση και μετουσίωση πρωτεϊνών
9 Παρατήρηση πρωτοζώων - κατέβασμα βίντεο
10 Παρατήρηση φυτιών ιστών : οξαλίδα - γεράνι - σκυλάκι - πεύκο
11 Παρατήρηση χρωμοσωμάτων ανθρώπου
12 Απομόνωση νουκλεϊνικών οξέων
13 Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών
14 Μελέτη ποικιλομορφίας με γενετικό τροχό